Mer info
Den här webbplatsen använder tjänsten Talande Webb för uppläsning av innehåll på webbplatsen.

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer,
markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3, förstorar texten och ger dig möjlighet att
skärma av för att hålla fokus på det du läser. Talande Webb fungerar på smarta mobiltelefoner, surfplattor,
Mac och PC utan att du behöver ladda ned programmet till din egen dator. Talande Webb är gratis för dig som användare.
Deadalus Hyperboreus

Deadalus Hyperboreus

199:-
Daedalus Hyperboreus – eller några nya matematiska och fysikaliska försök som Christopher Polhem och andra sinnrika i Sverige har gjort, beskrivna av Emanuel Swedenborg.

Det har gått 300 år sedan den svenska vetenskapliga tidskriften Daedalus Hyperboreus gavs ut. Totalt publicerades sex nummer mellan åren 1716-1718. Initiativtagare och redaktör var den unge Emanuel Swedenborg. Innehållet speglar den tidens tekniska idéer och uppfinningar. Bland medarbetarna fanns bland andra Christopher Polhem. Flera av artiklarna handlar om Polhems uppfinningar och hans tankar kring tekniska och industriella frågor och innovationer.

Tidskriften Daedalus Hyperboreus är ett av den svenska ingenjörskonstens värdefullaste bokverk. Sammantaget kan konstateras att lanseringen av Daedalus väckte uppmärksamhet för sitt innehåll såväl som för sin typografiska utformning som var väldigt modern och nytänkande. Matematikhistorikern Staffan Rodhe har gjort rika kommentarer till alla tidskriftens artiklar.

  • Författare: Emanuel Swedenborg

  • Sidor: 220