Mer info
Den här webbplatsen använder tjänsten Talande Webb för uppläsning av innehåll på webbplatsen.

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer,
markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3, förstorar texten och ger dig möjlighet att
skärma av för att hålla fokus på det du läser. Talande Webb fungerar på smarta mobiltelefoner, surfplattor,
Mac och PC utan att du behöver ladda ned programmet till din egen dator. Talande Webb är gratis för dig som användare.
Digitala modeller

Digitala modeller

250:-
Boken Digitala modeller

I forskningsprojektet Digitala modeller har vi skapat digitala kopior av delar ur Tekniska museets samlingar. Utställningen Digitala modeller presenterar resultatet från forskningen på ett lättförståeligt och lekfullt sätt.

Industrihistoria och digitaliseringens specificitet är en antologi som projektgruppen har skrivit tillsammans. I boken berättar vi dels om projektets arbete men även om de delar ur Tekniska museets samlingar som har beforskats, vilka metoder för forskning som vi har använt oss av samt vilka resultat som hittills har framkommit.

Forskningsprojektet Digitala modeller är ett samarbete mellan Tekniska museet och Humlab vid Umeå universitet. Projektet har pågått sedan 2016 och utgår från valda delar av museets samlingar.